PL Eldfast AB är en leverantör av konstruktioner, material och eldfasta installationer till industrin.
Vi erbjuder allt från nyinstallationer av murverk till reparationer av gamla murverk och löpande underhåll. Tex. Värmeverk, Sågverk, Stålverk, Aluminiumverk, Cementindustri, Pappersindustri, Oljeindustri. 
Våran målsättning är  att leverera er bästa möjliga lösning till varje enskild projekt.  
Vår arbetsområde är hela EU.