Kvalitet och miljö

Vi har fastställt kvalitets och miljömål enligt nedan:

  • Övergripande kvalitetsmål är att vi skall leverera i rätt tid och med noll fel.
  • För miljö strävar vi att så långt det är möjligt, med hänsyn taget till kunder och ekonomi att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Vi arbetar med ständiga förbättringar inom hela organisationen i syfte att minska vår miljöpåverkan samt förbättra vår kvalitet och arbetsmiljö.

Vi har fortlöpande utbildningar inom bla.    SSG, Heta arbeten