Torkeldning

Vi utför torkningar av murverk. För att säkerställa lång livslängt på det nyinstallerade murverk är det viktigt att följa materialtillverkaren instruktioner för uppeldning. Vi använder olika storlekar av oljebrännare för torkeldning (upp till 1,5 mw). Torkeldning dokumenteras till skrivare eller dator. Efter viss punkt börjar man köra med fastbränsle och fortsätter till normal driftstemperatur.

Vi kan erbjuda torkeldning av nyinstallerad murverk i hela EU området inklusive Norge. För mer information ring vd Pertti Laapotti tel: +46705547555.