Stampning

Stamppning av mjuktegel används oftast när form eller läge är sådan att tex gjutning eller murning är inte möjligt. Att installera mjuktegel är snabb installationsmetod och är inte så känslig för snabb uppstart av ugnen.

Kaskö 5MW