SERVICE

NYHET Serviceavtal

 Vi erbjuder er att teckna ett serviceavtal. För mer info ring 070-5547555.
 

Vi utför kostnadsfri besiktning av anläggningar inklusive åtgärdsförslag.
Vi har dygnetrunt jour, Jour telnr: +46(0)70-5547555.
Inställelsetid vid haverier 6-12 timmar.