Rivning

Rivning av gamla murverk i förugnar och ställen där isolering finns utförs normalt med luftdrivna bilmaskiner. I BFB och CFB ugnar får man ofta skador på tuberna när luftdrivna bilmaskiner används. För att undvika skadorna använder vi vattenbilning. Murverket avslägnas snabbt och säkert utan att skada tuberna.

Vi åtar oss även rivning av andra betong och järnkostruktioner som bla gamla pannor.