Gjutning

Kaskö 5MW

Kaskö 5MW

Vi utför gjutningar i bla fastbränsle och BFB pannor. Vi kan tillverka  prefab delar färdigtorkade för snabb installation. Några exempel är dys och pannstenar petro och tyroflame brännare. Bränslejusterstenar till kmw ugnar. Vi använder olika typer av Lågcementmassor beronde på användningsområde.  

Installationsbilder från 5 MW Renewa rosterpanna Kaskö 2010.

Kaskö 5MW

 

Kaskö konv

Kaskö 5MW