Besiktning

Vi utför murverksbesiktningar i hela Sverige. Efter besiktning av murverk lämnar vi åtgärsförslag inklusive kostnadsförslag. Besiktningen är givetvis kostnadsfri. För beställning av besiktning ring 070 – 5547555  eller skicka meil till info@pleldfast.se