Repiminen

Vanhan muurauksen poisto tapahtuu normaalisti ilmatoimisilla piikkauskoneilla. BFB ja CFB kattiloissa vuoraus on erittäin kovaa materiaalia ja ilmakoneita käytettäessä painerunko usein vahingoittuu. Lähes ainoa tehokas ja turvallinen tapa poistaa vuoraus on vesipiikkaus. Vesipiikkauksella vuoraus poistetaan tehokkaasti kattilapintaa ja ehjää muurausta vahingoittamatta.